Indsigt

Hvordan sidemandsoplæring bliver struktureret

Strukturen hjælper til at oplæringen gennemført konsekvent og ensartet hver gang

Hvordan oplæringsplanen bidrager til at omsætte oplæringen i praksis

Oplæringsplanen fokuserer indsatsen der, hvor effekten af oplæring kan blive størst

Hvordan de vigtigste oplæringselementer identificeres

De vigtigste oplæringselementer understøtter de rigtige KPI´er

Hvordan du opnår forretningsmæssige gevinster med struktureret sidemandsoplæring

Start hvor der er en forretningsmæssig konsekvens af, at opgaver ikke løses hensigtsmæssigt

Hvordan du undgår at hverdagens drift bliver den største fjende for oplæring

Med det rigtige ambitionsniveau signalerer ledelsen, at oplæring er vigtig og skal gennemføres

Hvordan du fastlægger rammer, fokus og omfang af oplæring

En konkret træningsplan giver et realistisk og fælles billede af, hvordan oplæringen skal gennemføres

Hvordan du definerer mentorens rolle i struktureret sidemandsoplæring

Den medarbejder, der har det samlede ansvar for den nye medarbejders oplæring, er den vigtigste person

Hvordan du definerer medarbejderens rolle i struktureret sidemandsoplæring

Det klogt, at den nye medarbejder i starten alene skal koncentrere sig om at lære. Andre tager ansvar for hvad, hvordan og hvornår

Hvordan du definerer lederens rolle i struktureret sidemandsoplæring

En leder skal skabe forudsætningerne for et godt oplæringsforløb

Hvordan kompetencestyring bliver værktøjet til at sikre kapacitet og fleksibilitet

En kompetencematrix er det operationelle værktøj til at skabe overblik over hvem, der kan sættes til hvilke opgaver.

Hvordan struktureret sidemandsoplæring sikrer, at instruktioner anvendes i praksis

Instruktioner er det værktøj, der bidrager til ensartet oplæring og udførsel af specifikke processer.

Hvordan struktureret sidemandsoplæring understøtter IATF 16949

IATF 16949 handler om at sikre kvaliteten, og medarbejderne er en væsentlig ressource i kvalitetssikring.

Kompetencematrix - Hvorfor og hvordan?

Hvorfor og hvornår skal du bruge en kompetencematrix? Hvordan skal den bygges op? Hvordan bør den hænge sammen med træningsplaninger?