Produkt Kunder Indsigt Sikkerhed

Indsigt

Hvornår betaler træning og sidemandsoplæring sig?

Udgangspunktet er, at al træning og kompetencestyring handler om at reducere uhensigtsmæssige handlinger.

De tre grundlæggende værktøjer til træning & kompetencestyring

Fornuftige principper for hvordan man gennemfører fører god træning.

Kompetencematrix - Hvorfor og hvordan?

Hvorfor og hvornår skal du bruge en kompetencematrix? Hvordan skal den bygges op? Hvordan bør den hænge sammen med træningsplaninger?

Træningsplaner - Hvorfor og hvordan?

Hvornår giver det mening at arbejde med træningsplaner? Hvilke problemer kan de løse? Hvordan skal de struktureres?

Instruktioner og vejledninger som en altafgørende del af medarbejdertræning

Udformning af velfungerende instruktioner afgørende i al medarbejdertræning - også i sidemandsoplæring.