Compliance og dokumentation af træning


Dagligdagens udfordringer

Mange brancher er underlagt compliance- og certificeringskrav, der vedrører træning og kompetencestyring. En løsning er de rette værktøjer til styring af træningskrav og gennemførsel af dokumenteret træning.

Tre af disse værktøjer er:
- Rollebaseret styring af træningskrav
- Træning ved procesændringer
- Dokumentation af gennemført træning

Anders Mogensen | ConvaTec

Dokumentation for gennemført træning

Champ sikrer, at medarbejderne har planlagte og dokumentere træningsforløb

Rollebaseret styring af træningskrav

Platformen giver mulighed for at styre, hvilke træningskrav der er relateret til specifikke jobfunktioner samt krav til gentræningsfrekvens og til dokumentation af gennemførelsen. Træningsmoduler kan genanvendes på tværs af flere jobfunktioner. Det betyder i praksis, at når en medarbejder er trænet i jobfunktion A, kan medarbejderen fx være 30% gennemført i jobfunktion B, som har overlappende træningskrav.

Træning ved procesændringer

Når nye processer indføres eller eksisterende ændres, opstår der et træningsbehov ved medarbejdere, som tidligere har været fuldt trænet. Platformen holder styr på, hvilke træningselementer medarbejderne er trænet i samt hvilken version. Det betyder, at ledere, trænere og medarbejdere altid har en indsigt i og overblik over, hvor der skal trænes - baseret på de aktuelle træningskrav for de relevante jobfunktioner.

Dokumentation af træning

Platformen forbinder træningkrav til den enkelte medarbejder via roller. Når træningselementer gennemføres for en medarbejder, gemmer platformen automatisk, hvem der har afviklet træning, med hvilken version af træningsmateriale og hvornår. Det er muligt at udvide dokumentationkravet for udvalgte elementer til at kræve underskrift og/eller fler-partsgodkendelse. Træningshistorikken findes via et opslag på medarbejderen, rollen, træningselementet eller afdelingen.

Funktioner


Interaktive træningsplaner


Jobrolle nedbrydning


Genbrugelige træningsmoduler


Versionsstyring


Dobbelt kvittering


Håndskreven underskrift


Udløb af træning


Træningshistorik


Interaktiv opgaveliste


Interaktiv kompetencematrix


Skiftbaseret mål & mangler


Videoinstruktioner


Adgang til instruktioner fra fabriksgulvet


Gantt tidslinje


Multi-lokations support

Dokumentation for gennemført træning

"Det har hjulpet os til at give en ensartet træningsoplevelse - både træner og den, der skal trænes, har mulighed for se at den træningsplan, som de skal køre efter. Og en direkte kobling til kompetencematrix, der viser os, hvem kan hvad, og hvornår kan de det – hvornår er de færdigoplært og hvordan kan vi flytte rundt på vores medarbejdere."

Jeppe Christensen

PTA Ingeniør | Meneta Advanced Shims Tecnology