Digital understøttelse af TWI


Dagligdagens udfordringer

TWI JI (Training Within Industry - Job Instruction) anvendes typisk, når der er behov for høj effekt og ensartethed i den enkelte træning. Champ skaber en sammenhæng mellem kompetencestyring, TWI-træning og øvrig oplæring.

Tre TWI-relevante områder, som platformen understøtter, er:
- adgang til træningsopgaver og -materiale
- kompetencestyring og igangsætning af træningsforløb
- overblik over status og fremdrift

Anders Mogensen | ConvaTec

Synergi mellem TWI JI og Champ

Der er virkelig god synergi mellem TWI JI og Champ – hvor Champ støtter op om den proces som TWI JI trives bedst i

Adgang til træningsopgaver og -materiale

For TWI-træneren er der direkte adgang til træningsopgaver, jobopdelingsskema (Job Breakdown Sheet) og øvrigt træningsmateriale. Træningsopgaverne er tilgængelige både i personlige opgavelister og som en del af det samlede træningsforløb, hvori de indgår. Det er muligt at linke til relevante dokumenter eller lægge træningsmaterialet direkte ind i platformen i form af tekst, dokumenter og video.

Kompetencestyring og igangsætning af træningsforløb

At oplære en medarbejder til en jobfunktion er ofte en blanding af TWI-træninger og øvrig sidemandsoplæring. Via en rollematrice har en afdelingsleder overblikket over, hvilke medarbejdere der kan varetage hvilke jobfunktioner, og hvor der er behov for at igangsætte nye træningsforløb for at opnå målsætningerne. Platformen styrer hvilke TWI-træninger (og øvrige træningelementer), der er relevante for den enkelte medarbejder i den enkelte rolle.

Overblik over status og fremdrift

En af de svære discipliner i et TWI-setup er at sikre en konsekvent gennemførsel af de enkelte TWI-træninger og af de samlede træningsforløb, som de indgår i. Platformen giver adgang til opgavelister med alle organisationens TWI-træninger (og øvrige træningelementer), til de ansvarlig trænere og til status på opgaverne. Ligeledes er der adgang til en tidslinje, der præsenterer igangværende træningsforløb og fremdriften i disse.

Funktioner


Interaktive træningsplaner


Jobrolle nedbrydning


Genbrugelige træningsmoduler


Versionsstyring


Dobbelt kvittering


Håndskreven underskrift


Udløb af træning


Træningshistorik


Interaktiv opgaveliste


Interaktiv kompetencematrix


Skiftbaseret mål & mangler


Videoinstruktioner


Adgang til instruktioner fra fabriksgulvet


Gantt tidslinje


Multi-lokations support

Synergi mellem TWI JI og Champ

"Der er virkelig god synergi mellem TWI JI og Champ – hvor Champ støtter op om den proces, som TWI JI trives bedst i."

Anders Mogensen

Produktions- og vedligeholdelseschef | Convatec

Samarbejder med førende TWI eksperter

Vi har gennem en årrække samarbejdet med Business Through People (BTP) om at bygge, drive og skalere effektive og effektfulde trænings set-up. Sammen har vi en række kunder, der er blandt de fremmeste inden for træning og kompetencestyring. Her leverer BTP den metodefaglige del og den organisatoriske forankring. Champ leverer den digitale platform til at styre og skabe overblik over træningseksekvering og kompetencestyring.