Hvordan du definerer mentorens rolle i struktureret sidemandsoplæring

En del af serien "Få succes med sidemandsoplæring i praksis"

Mentoren har det samlede ansvar for oplæringsforløbetDen vigtigste person i selve oplæringen er den medarbejder, som har ansvaret for det samlede oplæringsforløb. Det er ofte en erfaren kollega, som har sagt ja til at oplære en ny medarbejder i en given jobfunktion.

Denne person bør virkelig tage ansvaret på sig og sikre, at oplæringen bliver gennemført i tråd med oplæringsplanen, oplæringsmaterialet og de rammer, som er sat af ledelsen. Det er en opgave, som kræver, at man har lyst til rollen, og det er en kæmpe fordel, at det er de samme personer, som gentagende gange får oplæringsansvaret.

Når man er god til at oplære en ny medarbejder, er man ofte ikke blot faglig dygtig, men man er god til mennesker, man er struktureret og man er god til at koordinere.

Vi anbefaler, at det er én person, som har det samlede ansvar for, at oplæringsforløbet gennemføres i sin helhed - også selv om det kræver, at der er flere ”eksperter”, som skal oplære i dele af forløbet. I denne situation bør det være den ansvarlige, som koordinerer, hvornår der skal læres op i de dele af forløbet, som vedkommende ikke selv kan eller skal lære op i.

Det bør også være en del af opgaven løbende at orientere fx afdelingslederen om, hvordan det går med oplæringen. Ikke mindst hvis der er noget, som ikke går, som det skal, tidsplanen skrider eller der kommer nogle forhindringer, som kan gøre det svært at gennemføre til den aftalte tid eller kvalitet