Kunder Indsigt Sikkerhed

Hvordan du definerer lederens rolle i struktureret sidemandsoplæring

En del af serien "Få succes med sidemandsoplæring i praksis"

Lederen skaber forudsætningerne for et godt oplæringsforløbNår struktureret sidemandsoplæring fungerer godt, er lederens rolle ikke ret stor. Der er dog nogle meget vigtige ting, som en leder skal gøre for at skabe forudsætningerne for et godt oplæringsforløb. Det er:

  • Vælge den erfarne person, som skal have ansvaret for oplæringsforløbet – og foretage en forventningsafstemning omkring rollen med vedkommende.
  • Tilrettelægge en arbejdsplan, som gør det muligt for den erfarne medarbejder at gennemføre oplæringsforløbet i praksis - og sidst men ikke mindst
  • Foretage opfølgning på en måde, som signalerer, at oplæring er vigtigt

Keep-it-simple

Der er mange måder, man som leder kan lave en opfølgning, der signalerer, at oplæring er vigtig og skal gennemføres. Vi tror på at man skal vælge noget, som er simpelt og ikke er for tidskrævende for lederen. Det er nemlig en opgave, som skal gøres for at sikre, at oplæring ikke løber ud i sandet i en travl hverdag.

Et bud på en simpel opfølgningsmodel, som i øvrigt også signalerer, at det er den erfarne medarbejder, som har ansvaret for oplæringens fremdrift, er følgende:

  • Bed den erfarne medarbejder om at komme forbi dit kontor 10 min. fx en gang om ugen for at fortælle, hvordan det går med oplæringen (naturligvis også hvis der er afklaringer undervejs)
  • Spørg hvordan det er gået med det, der var planlagt for denne uge, og hvad de planlægger at gennemføre i den efterfølgende uge.

Som leder skal du blot huske om den ansvarlige har været forbi dit kontor. Modellen har en stor effekt i forhold til at lære den erfarne medarbejder, at det er vedkommende, som skal tage initiativet og ansvaret for, at oplæringen sker i praksis. Som leder får du lynhurtigt et indtryk af, om du har valgt den rigtige person til oplæringsopgaven. Det er naturligvis vigtigt at hjælpe en person, som første gang har ansvar for oplæring, med de ting, som måtte være svære eller uklare for vedkommende.

Det vigtige er blot, at lederen ikke overtager koordineringsopgaven og dermed lærer personen, at de ikke selv skal tage ansvaret.

Kunne du tænke dig en times gratis sparring?

Vi tilbyder sparring om oplæring & kompetencesyring