Hvordan oplæringsplanen bidrager til at omsætte oplæringen i praksis

Hvad oplæringsplanen skal indholdeOplæringsplanen er værktøjet, der sikrer at elementerne i oplæringen konkretiseres og at oplæringen opsættes i praksis. Oplæringsplanen bør beskrive:

  • hvad der skal gøres
  • hvordan det skal gøres
  • hvem der skal gøre det - og
  • om det er gjort

Oplæringsplanerne bør laves i en struktur, hvor de er så praktisk anvendelige som muligt. Det opnås efter vores erfaring bedst ved at udarbejde én oplæringsplan per jobfunktion.

Hvilke oplæringsformer der er velegnede til fabriksgulvet…


Når man vælger, hvordan oplæring skal udføres, er der én ting, som er vigtigere end alt andet – oplæringsformen. Oplæringsformen skal være velegnet til at blive gennemført i praksis i en hverdagssituation. Her er en liste af nogle af de former, som vi ofte ser:

  • Struktureret sidemandsoplæring understøttet af overskrifter, stikord, instruktioner eller oplæringsmateriale
  • ”Selvstudie” af instruktioner, videoer etc.
  • Undervisning af en ekspert (enkeltvis eller i små grupper)

Når man udarbejder oplæringsplanen, så er det en fordel at være meget opmærksom på, hvor effekten af en rigtig god oplæring kan blive størst. Brug kræfterne her - og lad andre elementer af oplæringen være båret af den, som får ansvaret for oplæringen. I mange situationer er det rigeligt fint at lave et træningselement, som alene er beskrevet i en overskrift.