Opbygning af kapacitet og fleksibilitet


Dagligdagens udfordringer

Produktionsledelse står ofte over for kapacitets- og fleksibilitetsudfordringer på grund af fravær, spidsbelastninger, sæsonudsving og vækst. Uanset årsagen kan løsningen være at styre og opbygge kompetencer.

Fire funktioner i platformen kan bidrage til at give det nødvendige overblik:
- Kompetencestyring og igangsætning af træningsforløb
- Understøttelse af rollebaserede træningsforløb
- Opfølgning på fremdrift i træningsforløb
- Opbygning af fleksibilitet på tværs af afdelinger

Ole Magni | Velux Skjern

Overblik over kompetencer og kompetence-gap

Vores rolle i Velux som produktindkørings- og introduktionsfabrik kræver et overblik over kompetencer og kompetence-gap – derfor søgte vi Champ

Kompetencestyring og igangsætning af træningsforløb

Opnåelse af kompetencemål, kompetencestyring og ledelse af en træningsindsats er ofte forankret på afdelingslederniveau. For at kunne løse disse opgaver indeholder platformen en rollebaseret kompetencematrix. Den viser afdelingens medarbejdere, deres status i de relevante roller (jobfunktioner) samt afdelingens gab i forhold til kompetencemålsætninger. Integreret i værktøjet er også igangsætning af og opfølgning på rollebaserede træningsforløb.

Understøttelse af rollebaserede træningsforløb

Når lederen har igangsat træning for en medarbejder i en rolle, får medarbejderen og træneren adgang til træningsplan, træningsopgaver og træningsmateriale. Da træningselementer kan deles på tværs af roller, styrer platformen, om medarbejderen allerede har gennemført enkelte elementer. Når træneren og medarbejderen kvitterer for gennemførsel af træning, opdateres status i lederens kompetencematrix.

Opfølgning på fremdrift i træningsforløb

Nøglen til at opnå kompetencemålsætningerne - og dermed den nødvendige kapacitet og fleksibilitet - er, at de igangsatte træningsforløb afvikles som planlagt. Derfor har platformen en visuel oversigt, som er målrettet lederens planlægning og opfølgning på træningsforløb. Her præsenteres træningsforløbenes start- og sluttidspunkt, fremdrift og fremdrift siden sidste opfølgning.

Opbygning af fleksibilitet på tværs af afdelinger

Den nødvendige kapacitet i de enkelte afdelinger kan i mange situationer opnås via fleksibilitet på tværs af afdelinger. Platformen understøtter, at der kan arbejdes med struktureret at træne medarbejdere til også at kunne varetage mindre roller i andre afdelinger. Ledere kan separat styre målsætninger for, hvor mange "eksterne medarbejdere", som skal kunne varetage udvalgte jobfunktioner. Platformen styrer i denne situation også hvilke træningsopgaver, der skal vedligeholdes, for at de "eksterne medarbejdere" til en hver tid er klar til at træde ind i jobfunktionerne.

Funktioner


Interaktive træningsplaner


Jobrolle nedbrydning


Genbrugelige træningsmoduler


Versionsstyring


Dobbelt kvittering


Håndskreven underskrift


Udløb af træning


Træningshistorik


Interaktiv opgaveliste


Interaktiv kompetencematrix


Skiftbaseret mål & mangler


Videoinstruktioner


Adgang til instruktioner fra fabriksgulvet


Gantt tidslinje


Multi-lokations support

Overblik over kompetencer og kompetencebehov

"Vi har behov for at have et system, der kan hjælpe os til at være opdateret hele tiden, så vi ved, hvilke kompetencer vi har – både nu og hvad vi skal have i fremtiden"

Ole Magni

Operational Excellence Manager | Velux