Platformen


Integrerede trænings- og kompetencestyringsværktøjer designet til den daglige drift

Integrerede trænings- og kompetencestyringsværktøjer designet til den daglige drift

Champ integrerer kompetencestyring og praktisk gennemførsel af træning. Platformen giver medarbejder, træner, training manager, teamleder og produktionsledelse værktøjer, der kan bygge, drive og skalere et effektivt og effektfuldt trænings set-up.

Rollebaseret kompetencestyring

Kompetencestyring og opnåelse af de kompetencemål, der er knyttet til, er ofte forankret på afdelingslederniveau. For at kunne løse disse opgaver indeholder platformen en rollebaseret kompetencematrix, hvor medarbejdere kan inddeles i afdelinger, teams eller skift.

Overblik over kompetencer med mål og gaps

Kompetencematricen viser de tilknyttede medarbejdere og deres status i de relevante roller (jobfunktioner). For at sikre fuldt operationelle teams, kan der opsættes mål for hver afdeling. Afdelingens kompetence gaps vil blive fremhævet baseret på medarbejdersammensætning og de aktuelle træningskrav.

Interaktive kompetencematricer integreret med træningsplaner

Integreret i kompetenceoverblikket er også igangsætning af og opfølgning på rollebaserede træningsforløb. Når lederen har igangsat træning for en medarbejder i en rolle, får medarbejderen og træneren adgang til træningsplan, træningsopgaver og træningsmateriale. Da træningselementer kan deles på tværs af roller, styrer platformen, om medarbejderen allerede har gennemført enkelte elementer.

Digitale træningsplaner

For træner og medarbejder er der adgang til træningsplaner og træningsopgaver. De kan være understøttet af træningsmateriale og adgang til relevante instruktioner. Når træningsopgaver gennemføres for en medarbejder, gemmer platformen automatisk, hvem der har afviklet træning, med hvilken version af træningsmateriale og hvornår. Samtidig opdateres status i lederens kompetencematrix.

Træningsmateriale og instruktioner i de rette formater

Træningsopgaver kan være understøttet af træningsmateriale og adgang til relevante instruktioner. Træningsmateriale kan lægges direkte ind i platformen i form af tekst, dokumenter og videoer. Det er muligt at linke til relevante dokumenter, fx instruktioner, vejledninger, SOP’er i et dokumenthåndtering- eller kvalitetsledelsessystem.

Tidslinje til planlægning og opfølgning

Planlægning og opfølgning er ofte væsentlige elementer i at sikre konsekvent gennemførsel af træningforløb. Derfor har platformen en visuel oversigt, som er målrettet lederens planlægning og opfølgning på træningsforløb. Her præsenteres træningsforløbenes start- og sluttidspunkt, fremdrift og fremdrift siden sidste opfølgning.

Rollebaserede træningsplaner med genbrug af træningsmoduler

Champ | Træningsstyring

Platformen giver mulighed for at styre, hvilke træningskrav der er relateret til specifikke jobfunktioner samt krav til gentræningsfrekvens og til dokumentation af gennemførelsen. Træningsmoduler kan genanvendes på tværs af flere jobfunktioner. Det betyder i praksis, at når en medarbejder er trænet i jobfunktion A, kan medarbejderen fx være 30% gennemført i jobfunktion B, som har overlappende træningskrav.

Træning ved procesændringer

Når processer tilføjes eller ændres i en grad, der kræver orientering eller træning, styrer plaformen baseret på roller, hvilke medarbejdere der er omfattet. Det er muligt, at styre ansvar for gennemførsel af træning, og de ansvarlige har et over overblik over gennemførselstatus og udestående opgaver. Afdelingsledere ser påvirkningen af deres medarbejderes træningsgrad i de berørte roller.

Styring af udløb

Platformen giver mulighed for at arbejde struktureret med gentræning eller proceskonfirmering i nøje udvalgte processer eller træningsopgaver. Her understøtter platformen ved at styre gentræningsfrekvens og ved automatisk at generere træningsopgaver til relevante personer.

Kunne du tænke dig en demo af platformen?


Se hvordan platformen virker for træner, medarbejder og leder. Og hvordan
sammenhængen er mellem kompetencestyring, oplæringsplaner og instruktioner.

Brugervenlig og designet til driften

Brugervenlig & designet til driften

Filosofien bag platformen er at relevante personer skal kunne udføre opgaven på stedet og i situationen hvor den naturligt udføres. Med et minimum af IT-kompetencer. Her er et par eksempler:

Trænere skal fokusere på træning - ikke dokumentation af træning

Trænere har adgang til træningsplaner og relevante materialer samt modtagelse af underskrifter fra medarbejder for gennemført træning. Dette sker på en mobil enhed, i træningssituationen og ofte i arbejdsområdet.

Medarbejderne skal have adgang til instruktionerne - ved maskinen

Med en 3-cifret kode som kan findes på f.eks. produktionsudstyret, kan enhver få adgang til en specifik eller en samling af instruktioner.

En instruktion kan laves i arbejdsområdet - ikke kun på kontoret

Som redaktør af en instruktion, kan man optage videoer, ændre instruktioner og udgive dem på en mobil enhed, imens man er foran maskinen. Man kan også lave, ændre og strukturere træningsmateriale fra kontoret på en større skærm.

Funktioner


Interaktive træningsplaner


Jobrolle nedbrydning


Genbrugelige træningsmoduler


Versionsstyring


Dobbelt kvittering


Håndskreven underskrift


Udløb af træning


Træningshistorik


Interaktiv opgaveliste


Interaktiv kompetencematrix


Skiftbaseret mål & mangler


Videoinstruktioner


Adgang til instruktioner fra fabriksgulvet


Gantt tidslinje


Multi-lokations support

Platformen understøtter


Alle typiske browsere


iOS & Android app


Alle sprog


Adgang fra alle kontinenter


AD integration & SSO


API adgang

Bygget med compliance & sikkerhed i tankerne

Branchekrav

Bygget til at sikre compliance i forhold til trænings- og kompetencestyringskrav til en bred vifte af industristandarder.

Privatlivssikkerhed

Platformen og vores forretningsprocesser er fuldt ud i overensstemmelse med GDPR & PIPL.

Informationssikkerhed

Platformen er bygget i overensstemmelse med ISO 27001 – og det samme er alle vores forretningsprocesser.