Kunder Indsigt Sikkerhed

Struktureret sidemandsoplæring


Champ styrer sammenhængen mellem oplæring, kompetenceoverblik og instruktioner. Både medarbejder, træner, leder og fageksperter får adgang og overblik.Oplæringsplaner, kompetencematrix og instruktioner samlet i én platform

Champs forskellige understøttede devices, web, android og iphone

Oplæringsplaner

Digitale oplæringsplaner med

overblik for medarbejder, træner og leder

Instruktioner

Direkte adgang fra oplæringsplan til video, dokumenter og instruktioner i øvrige systemer.

Kompetencematricer

Medarbejdere, kompetencer og målstyring koblet med oplæringsplaner

+17.000 medarbejdere +50 lokationer +10 lande

Erstat regneark og løse dokumenter

Platformen samler oplæringsplaner, kompetencematricer og adgang til instruktioner. Typisk erstattes en palette af regneark og løse dokumenter, som indeholder tjeklister, oplæringsplaner og kompetencematricer.


Fordele

 • Realtime opdatering fra komptencebehov til oplæringsplan
 • Realtime opdatering fra træningsgennemførsel til kompetenceoverblik
 • Altid adgang til nyeste version af oplæringsplaner og instruktioner for alle parter
 • Genbrug af moduler og elementer på tværs af oplæringsplaner og afdelinger
 • Mulighed for videoinstruktioner
 • Ensartet kompetencestyring og overblik på tværs af afdelinger
 • Èt samlet værktøj for trænere

Compliance, certificering & auditering

Platformen understøtter arbejdet med at sikre compliance i forhold til krav om kompetencestyring og medarbejderoplæring - fx stillet af ISO, IATF, VDA, BRCGS, IFS, HACCP og mange flere standarder og metoder.

 • Nedbryder kompetencebehov i jobfunktioner til praktiske oplæringsplaner
 • Styrer hvem der må gennemføre oplæring
 • Dokumenterer automatisk den praktiske gennemførsel af træning
 • Styrer gentræningsbehov og udløb
 • Styrer oplæringsbehov i forbindelse med ændrede instruktioner og processer
 • Styrer implementering af nye instruktioner og processer
 • Styrer mål & gaps for antal medarbejdere, der kan varetage kritiske jobfunktioner

Platformen sikrer dokumentation for medarbejderoplæring, fjerner risikoen for ukendte afvigelser og giver en stærk præsentation af compliance i forhold til kompetencestyring.

Billede af Nedschroef

Få fejl og høj produktivitet

Nedschroef Langeskov er den virksomhed, som jeg har arbejdet hos, der har bedst styr på træning af medarbejdere. Træningen foregår primært som struktureret sidemandsoplæring med en mentor fra afdelingen. Mentoren suppleres af eksperter på udvalgte områder. Strukturen gør at jeg føler mig tryg ved processen, selvom jeg blot vælger en mentor og igangsætter træningsforløbet. Resultaterne er synlige i form af få fejl og høj produktivitet fra de nye medarbejdere

Vores middel til skabe dygtige medarbejdere

Champ giver mig tryghed for at vores medarbejdere er klædt ordentligt på, og at vi bruger vores tid effektivt i forbindelse med træning og uddannelse, ikke mindst i forbindelse med onboarding. Vi har markant forbedret hvor hurtigt nye medarbejdere skaber værdi hos Oxygen, og hvor attraktiv virksomheden er for talenter
Christian Juel