Onboarding og struktureret vidensdeling

At medarbejdere har den rigtige viden er afgørende for produktivitet, kvalitet og motivation. Champ er værktøjet der faciliterer onboarding, træning, vidensdeling og kompetencestyring uden brug af manualer og omfattende dokumentation.

Champ bringer viden i spil hos:

50% hurtigere onboarding

50% hurtigere onboarding

Jo hurtigere og bedre virksomheder er i stand til at overdrage jobspecifik viden til nye medarbejdere - jo hurtigere og mere værdi skaber medarbejderne for virksomheden.

Færre fejl gennem træning og vidensdeling

Færre fejl & bedre bundlinje

Rigtig mange fejl skyldes at de, som begår dem ikke ved, det de bør vide. Fejlene påvirker produktivitet og kundetilfredshed - og dermed bundlinjen på både kort og lang sigt.

Introduktion af nye medarbejder giver en attraktiv arbejdsplads

En attraktiv arbejdsplads

En stærk plan for hvordan en ny medarbejder bliver en succes og udvikler sig fagligt, er afgørende for talenters valg af arbejdsplads.

Vores middel til at skabe dygtige medarbejdere

Champ giver mig tryghed for at vores medarbejdere er klædt ordentligt på, og at vi bruger vores tid effektivt i forbindelse med træning og uddannelse, ikke mindst i forbindelse med onboarding. Vi har markant forbedret hvor hurtigt nye medarbejdere skaber værdi hos Oxygen, og hvor attraktiv virksomheden er for talenter.

Christian Juel Produktionschef, Oxygen A/S

Alle taler om vidensdeling

Champ er værktøjet der får det til at ske

Champ er et cloud-baseret værktøj, der skaber simpel, effektiv og personlig træning af medarbejdere på alle niveauer i organisationen. Værktøjet fokuserer på at binde organisationens viden, eksperter, ledere og medarbejdere sammen og sikre, at viden holdes dynamisk og findes hos de rigtige personer.

Få en demo af Champ

Få en demo eller stil et spørgsmål. En demo kan være i form af et fysisk eller virtuelt møde hvor du ser Champ live.

Udfyld formularen

Vi vender tilbage hurtigt muligt

Navn

Firma

Email

Bemærkninger

De vigtigste elementer i Champ...

 • Fokuseret træning

  Kernen i Champ er at facilitere træning i det, der er vigtigt for den enkelte, og at det gøres af de rigtige personer. Det hele handler om at overdrage det, som organisationen allerede ved.

 • Aktivering af eksperter

  Eksperter er nøglen til skarp identifikation og udbredelse af det, der er vigtigt at vide. Vi giver dem værktøjet til at bringe resten af organisationen op på et højere fagligt niveau.

 • Minimum af dokumentation

  Størstedelen af virksomhedens viden ligger i hovederne på medarbejderne. Derfor fokuserer vi på struktureret overdragelse af viden mellem mennesker frem for dokumentation.

 • Status, opfølgning og overblik

  Medarbejdere, eksperter, mentorer og ledere præsenteres for det, der er vigtigt for dem, for at viden forbliver dynamisk og for at processerne kører.

 • Synlig og tilgængelig viden

  Vi synliggør den viden, som findes i organisationen, viser hvem der er eksperter, og hvem der er i besiddelse af specifik viden. Et klik og der bliver faciliteret træning af medarbejderen i denne viden.

 • Viden om succesfuld træning

  Succesfuld indlæring handler om viden og om fokus på mennesket og processen. Med en kort og skarp introduktion løftes niveauet på eksperter og mentorer i deres roller som formidlere og facilitatorer.

Struktureret overdragelse af viden mellem mennesker

Faciliteret af én platform og med minimal brug af dokumentation

 • Nye medarbejdere
  / Onboarding

  Hvad skal jeg vide for at blive god til mit job?

  Hvordan skal jeg lære det, og hvem skal lære mig det?

 • Implementering af nye tiltag

  Hvem bliver berørt når en ny proces, et nyt produkt eller en ny teknologi implementeres?

  Hvad mangler de at vide om det nye tiltag, hvordan bliver de bevidste om det og hvem skal lære dem om det?

 • Struktureret opkvalificering

  Hvad mangler jeg at vide for at blive god til mit nye job?

  Hvordan skal jeg lære det, og hvem skal lære mig det?

 • Medarbejdere der stopper

  Hvilken ekspertviden forsvinder når en medarbejder forlader virksomheden?

  Hvordan sikres, at denne viden overdrages inden medarbejderen stopper?