Kompetencestyring og sidemandsoplæring


En platform der integrerer træning, kompetencer og instruktioner. Den giver trænere, medarbejdere og ledere værktøjerne til at bygge, drive og skalere et effektivt trænings setup


Digital platform til operationel kompetencestyring og struktureret træning

Træningseksekvering

Træningseksekvering

Træner og medarbejders værktøjer til at gennemføre struktureret træning

 • Interaktiv træningsplan
 • Interaktiv opgaveliste
 • Adgang til instruktioner
Kompetencestyring

Kompetencestyring

Leders værktøjer til at styre kompetencer og afvikling af træning

 • Interaktiv kompetancematrix
 • Mål & kompetencegabs
 • Tidslinje og opfølgning
Træningsstyring

Træningsstyring

Træningskoordinators værktøjer til at skabe og vedligeholde træningsmateriale

 • Rollebaserede træningsplaner
 • Genbrugelige træningsmoduler
 • Udløb og gennemførselskrav

Kompetencestyring og sidemandsoplæring hos Velux

"Sidemandsoplæring og kompetencestyring spiller er stor rolle i indkøringen af ny teknolog. Og en stor del af vores succesrate er, at vi er gode til at lære op"

Ole Magni

Operational Excellence Manager | Velux
+17.000 brugere +50 organisationer +10 lande

Det løser platformen

Opbygning af kapacitet og fleksibilitet

Produktionsledelse står ofte over for kapacitets og fleksibilitetsudfordringer på grund af fravær, spidsbelastninger, sæsonudsving og vækst. Uanset årsagen kan løsningen være at styre og opbygge kompetencer.

Reduktion af fejl og reklamationer

Fejl & reklamationer er ofte en væsentlige omkostning for virksomheder. Hvis årsagen til fejlene er menneskelige, kan en mere struktureret træningsindsats ofte være et stærkt værktøj til at nedbringe omkostningerne.

Compliance og dokumentation af træning

Mange brancher er underlagt compliance- og certificeringskrav, der vedrører træning og kompetencestyring. En løsning er de rette værktøjer til styring af træningskrav og gennemførsel af dokumenteret træning.

Digital understøttelse af TWI

TWI JI (Training Within Industry - Job Instruction) anvendes typisk, når der er behov for høj effekt og ensartethed i den enkelte træning. Champ skaber en sammenhæng mellem TWI-træningen, kompetencestyring og øvrig oplæring.

Erstat regneark og løse dokumenter

Platformen samler oplæringsplaner, kompetencematricer og adgang til instruktioner. Typisk erstattes en palette af regneark og løse dokumenter, som indeholder tjeklister, oplæringsplaner og kompetencematricer.


Fordele

 • Realtime opdatering fra komptencebehov til oplæringsplan
 • Realtime opdatering fra træningsgennemførsel til kompetenceoverblik
 • Altid adgang til nyeste version af oplæringsplaner og instruktioner for alle parter
 • Genbrug af moduler og elementer på tværs af oplæringsplaner og afdelinger
 • Mulighed for videoinstruktioner
 • Ensartet kompetencestyring og overblik på tværs af afdelinger
 • Èt samlet værktøj for trænere

Skal vi tage en snak?

Få en uforpligtende dialog med John Holck

John har igennem 5 år og mange implementeringer opbygget
en bred erfaring med kompetencestyring og sidemandsoplæring