Reduktion af fejl og reklamationer


Dagligdagens udfordringer

Fejl og reklamationer er ofte en væsentlige omkostning for virksomheder. Hvis årsagen til fejlene er menneskelige, kan en mere struktureret træningsindsats være et stærkt værktøj til at nedbringe omkostningerne.

Tre indsatsområder er:
- Strukturerede træningsforløb for nye medarbejdere
- Træning af eksisterende medarbejdere ved procesændringer
- Gentræning i kritiske processer

Anders Mogensen | ConvaTec

Ensartet træning

Ensartet træning har meget at sige i forhold til den kvalitet, vi får ud af vores maskiner – og med Champ har vi fået lukket variationerne

Strukturerede træningsforløb for nye medarbejdere

Strukturerede træningsforløb for nye medarbejdere opnås med rollebaserede træningsplaner. For træner og medarbejder er der direkte adgang til træningsmateriale og instruktioner. Det er muligt at linke til relevante dokumenter, fx SOP’er i kvalitetsledelsessystemet. Samtidig er det muligt at lægge træningsmateriale direkte ind i platformen i form af tekst, dokumenter og videoer.

Træning ved procesændringer

Når processer tilføjes eller ændres i en grad, der kræver orientering eller træning, styrer plaformen baseret på roller, hvilke medarbejdere der er omfattet. Det er muligt, at styre ansvar for gennemførsel af træning, og de ansvarlige har et overblik over gennemførselsstatus og udestående opgaver. Afdelingsledere ser i rollematricen påvirkningen af deres medarbejderes træningsgrad i de berørte roller.

Gentræning i kritiske processer

Et stærkt værktøj til at reducere fejl & reklamationer er at arbejde struktureret med gentræning eller proceskonfirmering i nøje udvalgte processer eller træningsopgaver. Platformen understøtter styring af gentræningsfrekvens og genererer automatisk træningsopgaver til relevante personer. Ledere og trænere har adgang til aktuelle og kommende gentræningsopgaver.

Funktioner


Interaktive træningsplaner


Jobrolle nedbrydning


Genbrugelige træningsmoduler


Versionsstyring


Dobbelt kvittering


Håndskreven underskrift


Udløb af træning


Træningshistorik


Interaktiv opgaveliste


Interaktiv kompetencematrix


Skiftbaseret mål & mangler


Videoinstruktioner


Adgang til instruktioner fra fabriksgulvet


Gantt tidslinje


Multi-lokations support

Ensartet træning

"Ensartet træning har meget at sige i forhold til den kvalitet, vi får ud af vores maskiner – og med Champ har vi fået lukket variationerne"

Anders Mogensen

Produktions- og vedligeholdelseschef | ConvaTec