Hvordan du definerer medarbejderens rolle i struktureret sidemandsoplæring

En del af serien "Få succes med sidemandsoplæring i praksis"

Den nye medarbejder skal i starten koncentrere sig om at læreMan skulle tænke, at det giver sig selv, hvilken rolle den medarbejder, der skal læres op, skal have.

Men det kan der faktisk være meget delte meninger om. I langt de fleste situationer er det klogt, at den nye medarbejder i starten alene skal koncentrere sig om at lære. Andre skal tage ansvaret for, hvad der skal læres, hvordan det skal gøres, hvornår det skal gøre og hvem der skal gøre det. For nogle organisationer kan det være fristende at forvente, at en ny medarbejder selv tager meget ansvar.

Vi hører en gang imellem noget i stil med ”Så må medarbejderne også lige være lidt opsøgende selv…” eller ”kan medarbejderen ikke bare selv koordinere, hvornår de skal oplæres af en ekspert?” Det er ofte en forkert tilgang til oplæringen, fordi det bringer medarbejderen i en situation, som vedkommende ikke har forudsætninger for at lykkes med.

Man skal huske, at for en ny medarbejder er alting nyt, og man har ingen autoritet over for en erfaren kollega, der har travlt med andre opgaver. Resultatet af for meget ansvar på den nye medarbejder er oftest varierende kvalitet i oplæringen og stor risiko for, at man ikke kommer igennem oplæringen i sin helhed. Det er ikke ensbetydende med, at engagerede, nysgerrige og opsøgende medarbejder ikke er at fortrække. De skal blot motiveres til at være nysgerrige i forhold til den faglige del, som de skal læres op i.