Kunder Indsigt Sikkerhed

At gennemføre Struktureret Sidemandsoplæring i Praksis

To produktionsmedarbejdere ved en maskine

Artikel i Magasinet for Kvalitet 2022-01. Hvordan man gennemfører struktureret sidemandsoplæring i praksis.