Kunder Indsigt Sikkerhed

Hvornår betaler træning og sidemandsoplæring sig?

De fleste organisationer oplever en sammenhæng mellem niveauet af oplæring af medarbejdere og niveauet af fejl, arbejdsulykker eller ødelagt produktionsudstyr. For dem er struktureret sidemandoplæring en vej til at sikre en ensartet oplæring af alle medarbejdere - såvel nye som erfarne – og dermed reducere uhensigtsmæssige handlinger.

Hvad betyder uhensigtsmæssige handlinger?

Udgangspunktet er, at al oplæring og kompetencestyring handler om at reducere uhensigtsmæssige handlinger.

Det kan være:

  • Opgaver der løses ineffektivt.
  • Opgaver der løses forkert, dvs. med dårlig kvalitet til følge. Eller
  • Opgaver der løses på en måde, så de skal løses igen - af den samme person eller en anden.

Uhensigtsmæssige handlinger kan også føre til arbejdsulykker - det kan være faldulykker eller tilskadekomst ved forkert anvendelse af maskiner eller udstyr. Det er også handlinger, der fører til utilsigtede hændelser, fejlbehæftede emner eller maskiner, der betjenes forkert og bliver ødelagte.

Spørgsmålet er, om det kan betale sig at bruge kræfterne på at træne og oplære medarbejderne for at undgå sådanne uhensigtsmæssige handlinger.

Hvornår det giver mening at fokusere på oplæring?

Det spørgsmål afhænger af to forhold:

  1. Er der en sammenhæng mellem oplæring og den konkrete løsning af opgaven.
  2. Er der en forretningsmæssig konsekvens, hvis opgaven ikke løses hensigtsmæssigt.

Vores udgangspunkt er, at mange af uhensigtsmæssige handlinger sker fordi, medarbejderen ikke er korrekt oplært. Måske findes der medarbejdere, der ikke kan oplæres - men i langt de fleste situationer løser medarbejderen opgaven efter bedste evne. Og her er der en sammenhæng mellem oplæring og kvaliteten i opgaveløsningen.


Forretningsmæssig konsekvens

Spørgsmålet om de uhensigtsmæssige handlinger også har en tilstrækkelig forretningsmæssig konsekvens besvares bedst med en række eksempler.

Forestil dig, at du er ansvarlig for produktionen af møtrikker i en virksomhed. Her er der stor forskel på om du leverer til f.eks. byggemarkeder eller til bilindustrien. I det sidste tilfælde betyder selv nogle få ppm (antal fejlbehæftede emner ud af én mio. producerede enheder) risiko for at flere tusinde biler skal tilbagekaldes.

Et andet eksempel er rengøring. Her er der stor forskel på om vi her taler rengøring af kontormiljø eller rengøring af operations- eller isolationsstuer. I det sidste tilfælde er kvaliteten af rengøringen afgørende for hygiejnen og i sidste ende for risikoen for smitte.

Med andre ord, hvis manglende oplæring kan føre til betydelig konsekvens i form af uhensigtsmæssige handlinger, kalder situationen på struktureret sidemandsoplæring.