Kunder Indsigt Sikkerhed
Stærkere faglighed & færre utilsigtede hændelser

Champ vises på understøttede enheder, herunder android, apple, tablets og computere

Strukturet sidemandsoplæring

Digitale oplæringsplaner til telefon, tablet og computer med overblik for alle interessenter

Operationel kompetencestyring

Overblik over personer, roller og kompetenceniveauer tænkt sammen med oplæringsplaner

Vejledninger på stedet

Video, billeder og instruktioner knyttet til et fysisk sted eller dokument

Sidemandsoplæring med struktur og overblik

Champ set med fra medarbejders perspektiv

Som medarbejder

Hvad skal jeg lære? Hvem skal lære mig op? Hvem kan jeg gå til med spørgsmål? Det skaber Champ overblikket over. Samtidig reduceres oplæringstiden og medarbejdere oplever sig hurtigere som kompetente i jobbet.

Champ set fra mentor og træners perspektiv

Som mentor & ekspert

For en mentor eller en ekspert vises de medarbejdere, oplæringsforløb og –opgaver, som de er ansvarlige for. Og de kan have fokus på de vigtigere dele af oplæringen, som kan reducere antallet af utilsigtede hændelser og forebygge arbejdsskader.

Vanessa Bagge sammen med kollega fra Baldersbo Plejecenter

Nemt, tilgængeligt og vigtigt

I vores fag føler vi nogle gange, at vi får trukket nogle systemer ned over hovedet, og det er svært at finde ud af. Men med denne app er der ikke noget at tage fejl af, den er nem og tilgængelig, og det er vigtigt for os.

Vanessa Bagge | Sosu-assistent og arbejdsmiljørepræsentant | Baldersbo Plejecenter

Kommunal Sundhed, 14/01/2020

Vejledninger og instruktioner gjort tilgængelige

Viser stort og lille champlink sticker som referere til modulet "Forflytning"

På stedet & i situationen

Placer ”Champ Link” på hjælpemidler og på steder hvor der f.eks er behov for at foretage løft og forflytninger.

Telefon med Champ appen åben på Champ Link siden, med linket "ZBA-DFY" tastet ind

Når der er brug for det

Indtast ”Champ Link” og der er adgang til vejledning og instruktion, når der er brug for det.

Telefon med champs applikation åben på et element med Champ Linket "ZBA-DFY"

I velegnede formater

Champ understøtter visning af video, billeder, tekst og dokumenter. Der kan også linkes til intranet og andre eksisterende systemer.

Lederens overblik

Kompetence matrix med champs app overlagt med pil som viser sammenhæng mellem matrix og applikation

Overblik ét sted

Alle organisationens kompetencematrixer er samlet ét sted og status på igangværende oplæringsforløb er integreret. Hvem er under oplæring i hvilke opgaver? Sker der den fremdrift i oplæringen, som er aftalt?

Lederens cockpit

Igangsætning af oplæringsforløb og valg af mentor. F.eks. når den nye vikar tiltræder. Eller når en medarbejder flytter fra en afdeling eller center til et andet. Eller fra nattevagt til dagvagt.

Funktioner

  • 4 kompetenceniveauer
    • Status på oplæringsforløb
    • Kompetencegab ift. mål
Ulla Callesen fra Høje-Taastrup Kommune

Overblik for den nye medarbejder, mentoren og ledelsen

Papiret fulgte den nye medarbejder, og på et eller andet tidspunkt blev det ofte væk. Med app’en er der et fælles overblik for den nye medarbejder, mentoren og ledelsen, hvor alle parter kan følge med i, hvor langt den nye medarbejder er i sin introduktion.

Ulla Callesen | Centerchef for sundhed og omsorg | Høje-Taastrup Kommune

Kommunal Sundhed, 14/01/2020

Oplæringsmateriale & vejledninger skabt på stedet

Telefon med kamera appen åben.

Tag billeder eller video

Brug din telefon eller tablet til at tage en video eller et billede, som du normalt gør.

Champs applikation åben i editoren, på et element med et billede

Upload via Champ app

Upload video eller billeder i Champ med tre klik og tilføj måske noter.

Champ link vist på sticker - Linket er "ZBA-DFY" som referer til elementer "Forflytning"

Sæt i spil

Indsæt materiale i oplæringsplaner eller forbind dem til dokumenter eller fysiske steder med Champ Links.

Opfølgning på utilsigtede hændelser og på oplæring i nye instruktioner

Elementstatus i Champ, viser kritiske ikke gennemførte elementer

Overblik på tværs af organisationen

Er alle relevante medarbejdere blevet oplært i de nye vejledninger fra vores seneste utilsigtede hændelser? Er alle opgaver relateret til de nye instruktioner for medicinhåndtering gennemført? De svar og den bagvedliggende dokumentation kan findes på et øjeblik.

Fleksible og personlige filtre

Der kan filtreres på alle parametre for at skabe præcist det overblik eller den opfølgningsliste, der ønskes. Alle filtre kan gemmes og genbruges.

Struktureret genbesøg af udvalgte oplæringselementer

Struktureret genbesøg af udvalgte oplæringselementer

Som leder

Når der er behov for struktureret at genbesøge udvalgte oplæringselementer eller for at styre gentræning i f.eks. brug af særligt udstyr eller apparatur, kan der defineres en gyldighedsperiode på de relevante elementer. Ledere har adgang til det fulde statusoverblik på tværs af organisationen.

Som mentor, træner & medarbejder

For en mentor eller en uddannelsesansvarlig vises de udvalgte relevante elementer under ”Træningsopgaver” eller ”Træningsforløb”. For medarbejderen, der skal oplæres, vises elementerne i deres roller.

Ulla Callesen | Centerchef for sundhed og omsorg | Høje-Taastrup Kommune

Bedre rekruttering og introduktion

Vi er udfordret på rekruttering af SOSU-personale lige som mange andre kommuner, så derfor gik vi i gang med en proces for at finde ud af, hvordan vi bedre kan rekruttere og lave en indsats, så nye ansatte får en god introduktion

Ulla Callesen | Centerchef for sundhed og omsorg | Høje-Taastrup Kommune

Kommunal Sundhed, 14/01/2020