Kunder Indsigt Sikkerhed
Færre fejl & større fleksibilitet

Champ er tilgængelig på mobil (android og iOS) samt på alle populære browsere

Struktureret sidemandsoplæring

Digitale oplæringsplaner til telefon, tablet og computer med overblik for alle interessenter

Vejledninger på stedet

Video, billeder og instruktioner knyttet til et fysisk sted eller dokument

Operationel kompetencestyring

Overblik over personer, roller og niveauer tænkt sammen med oplæringsplaner

Oplæringsplaner med adgang til instruktioner

Champs app vises på tablet og mobil, set fra en medarbejders synspunkt

Som medarbejder

Hvad skal jeg lære? Hvem skal lære mig op? Hvem kan jeg spørge? Her skaber Champ overblikket samtidig med, at traditionel sidemandsoplæring understøttes af noter, links, billeder eller video.

Champs app vises på tablet og mobil, set fra en mentor eller træners synspunkt

Som mentor & træner

For en mentor eller en ekspert vises de medarbejdere, oplæringsforløb og –opgaver, som de er ansvarlige for. De kan ligesom medarbejderen få overblik og afkrydse de enkelte punkter, når de er gennemført.

Nedschroef fabrik i Langeskov med en lastbil i forgrunden med Nedscrhoef logo

Få fejl og høj produktivitet

Nedschroef Langeskov er den virksomhed, som jeg har arbejdet hos, der har bedst styr på oplæring og træning af medarbejdere. Træningen foregår primært som struktureret sidemandsoplæring med en mentor fra afdelingen. Mentoren suppleres af eksperter på udvalgte områder. Strukturen gør at jeg føler mig tryg ved processen, selvom jeg blot vælger en mentor og igangsætter oplæringsforløbet. Resultaterne er synlige i form af få fejl og høj produktivitet fra de nye medarbejdere

Jesper Fugl

Produktionschef, Nedschroef

En kompetencematrix der er lederens cockpit

Overblik ét sted

Alle kompetencematrixer er samlet ét sted og har et fælles format på tværs af organisationen. Kompetenceniveauer ændres direkte og afspejles med det samme hos medarbejderen.

Oplæringsplaner er fuldt integreret

Når en medarbejder sættes til "Træning", får medarbejder og trænere med det samme en oplæringsplan. Når de gennemfører oplæringen vises færdiggørelsesgrad i kompetencematrixen.

Målstyring

Der kan sættes mål for hvor mange personer, der skal kunne varetage en rolle og på hvilket niveau. Herefter holder systemet øje med, i hvilken grad målene er opfyldt.

Proceskonfirmering & gentræning

Elementstatus værktøj på champs web applikation ved siden af "Dine Opgaver" listen fra Champ mobil applikation

Som leder

Når der er behov for at styre gentræning eller proceskonfirmering defineres en gyldighedsperiode på de relevante elementer. Ledere har adgang til det fulde statusoverblik på tværs af organisationen.

Som mentor, træner og medarbejder

For en mentor eller træner vises relevante elementer under ”Træningsopgaver” eller ”Træningsforløb”. For medarbejderen, der skal trænes, vises elementer i deres roller.z

Klar til auditering, opfølgning på reklamationer eller ...

Elementstatus i Champ filtreret til kritiske ikke gennemførte elementer til brug i auditeringssammenhæng

Overblik på tværs af organisationen

Er vi klar til auditering om tre uger? Er alle træningsopgaver relateret til vores seneste reklamation gennemført? De svar og den bagvedliggende dokumentation kan findes på et øjeblik.

Fleksible og personlige filtre

Der kan filtreres på alle parametre for at skabe præcist det overblik eller den opfølgningsliste, som ønskes. Alle filtre kan gemmes.

Jo nemmere at lave, jo større sandsynlighed for det bliver gjort...

Mobiltelefon inden i kameraet som derefter kan uploades direkte til Champ

Tag billede eller video

Brug din telefon eller tablet til at tage video eller billede som du normalt gør.

Champs mobil application hvor et element er åbent og Champ Link er highligtet

Upload via Champ app

Upload video eller billeder i Champ med tre klik og tilføj noter.

Champ Link overlagt et dokument og en mobiltelefon

Sæt i spil

Indsæt materiale i oplæringsplaner eller forbind dem til dokumenter eller fysiske steder med Champ Links.

Menetas hovedbygning i Stige

Simpelt og intuitivt

Champ er simpelt og intuitivt at gå i gang med. Opstartsbarrierer var praktisk ikke eksisterende, det tog et øjeblik også var vi i gang med at bygge vores træningssystem op i Champ. Hertil kommer at Morten fra Champ bidrager med stor viden om systemet og har mange aktier i den funktionalitet vi har opnået.

Jeppe Christensen

PTA Ingeniør, Meneta Advanced Shims Tecnology A/S

Understøtter Lean og TWI

5 hovedpunkter: Kompetencestyring, Instruktioner, Træning, Proceskonfirmering og Compliance. Beskrevet i en cirkulær model som viser det relevante Champ værktøj

Understøtter træning på fabriksgulvet

Champ er bygget til at understøtte oplæring og træning, når der arbejdes med Lean, 5S, Kaizen og TWI eller blot sidemandsoplæring. Vi har først fokuseret på at understøtte operatøren og træneren på fabriksgulvet - herefter på ledelsesoverblik og administration.

Én ændring påvirker mange forhold

En organisation er i konstant bevægelse med nye medarbejder, processer og instruktioner. Fordi det hele påvirker hinanden, giver det mening at samle styring af kompetencer, oplæring, træning og instruktioner i ét system.

Champ vs. Excel

Overblik og ekskevering

Digitalt værktøj hvor alle interessenter har adgang til deres opgaver.

Højere sandsynlighed for gennemførelse > Færre fejl, færre afvigelser ved ekstern auditering og højere produktivitet.


Opfølgning & gennemførselsgrad

Opgaver bliver i højere grad gennemført i praksis, når det er nemt.

Højere niveau for medarbejdere, færre fejl, færre afvigelser ved ekstern auditering.


Tilgængelighed af instruktioner

De bliver i højere grad læst og fulgt når de er let tilgængelige.

Færre fejl.


Styring af instruktioner og oplæringsplaner

Det er lettere at finde eksisterende instruktioner og oplæringsplaner. Derfor for oprettes der ikke flere versioner eller afarter.

Tidbesparelse og mere ensartet produktion > Færre fejl.


Løbende forbedring

Det er let at implementere løbende forbedringer og man kan se hvem det er relevant for.

Tidbesparelse og sikring af at alle relevante personer trænes > Færre fejl og højere produktivitet.


Oprettelse af vejledninger

Det er lettere at oprette vejledninger

Det bliver hyppigere gjort > Færre fejl og højere produktivitet.


Kompleksitet stiger ikke lineært

Kompleksitet stiger eksponentielt med antal medarbejdere, ledere, trænere, afdelinger etc.

Det er hurtigere og billigere at opnå en høj implementeringsgrad i en stor organisation.