Forside Produkt Kundehistorier - Peder Olsen & Søn Kundehistorier - Regnskab & Administration

Stærkere faglighed & overblik over kompetencer

VIDENSDELING OG KOMPETENCESTYRING

At medarbejderen har den rigtige viden er afgørende for effektivitet, kvalitet og motivation. Champ er en platform der faciliteter vidensdelig og kompetenceoverblik uden brug af manualer og omfattende dokumentation. Og gør det samtidig nemt at styre kompetenceudviklingen af medarbejderne.

diagram

CHAMP I EN VIDENSVIRKSOMHED

  • Struktureret vidensdeling
  • Kompetenceoverblik
  • Styring af kompetenceudvikling
  • Øget motivation for nye medarbejdere

STRUKTUR OG OVERBLIK I VIDENSOVERDRAGELSE

Operator role

SOM MEDARBEJDER

Hvad skal jeg vide? Hvem kan fortælle mig det? Hvem kan jeg gå til med spørgsmål? Det skaber Champ overblikket over og vidensoverdragelsen understøttes af noter, links, billeder eller video.

Mentor role

SOM MENTOR & EKSPERT

For en mentor eller en ekspert vises de medarbejdere, vidensoverdragelser og opgaver, som de er ansvarlige for. De kan ligesom medarbejderen få overblik og afkrydse de enkelte punkter, når de er gennemført.

KOMPETENCEOVERBLIK OG STYRING AF KOMPETENCEUDVIKLING

Competence matrix 2

OVERBLIK ÉT STED

Alle virksomhedens kompetencematrixer er samlet ét sted og status på igangværende træningsforløb er integreret.

LEDERS COCKPIT

Igangsætning af træningsforløb, valg af mentor og justering af ønskede/krævede niveauer gøres direkte i matrixen.

FUNKTIONER

  • 4 kompetenceniveauer
  • Status på træningsforløb
  • Kompetencegab ift. mål

STRUKTURERET IMPLEMENTERING AF VIGTIGE PROCEDURER

SOM LEDELSE

Hvem skal trænes og instrueres? Har vi fået alle med? Kan vi dokumentere det? Hvordan sikrer vi at dem der starter i fremtiden også trænes og instrueres i den nye procedure? Champs struktur og overblik hjælper med at du kommer helt i målt.

SOM MEDARBEJDER

Nye og eksisterende medarbejdere holdes opdateret med vigtige procedurer. Det fremgår tydeligt hvad der er nyt, hvad der er kritisk samt hvordan du bliver trænet.

Jesper Fugl, Nedschroef

 

Med Champ løsningen så det ud til, at vi kunne få struktureret vores roller og ikke mindst få systematiseret vores vidensområder. Med til det hører også at få koordineret den løbende opdatering af vores viden, der er behov for med de regelmæssige lovændringer på vores fagområder. Og vores forventninger er blevet indfriet

Henrik Berg Svendsen

Regnskab & Administration